RO RU EN
MUZICĂ
Facultăţile muzicale ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dispun de cadre didactice de un înalt... More Info
TEATRU
Facultatea Teatru, Film şi Dans (FTFD) îşi are începutul în a doua jumătate a anilor 50, când... More Info
ARTE PLASTICE
Facultatea Arte Plastice dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care asigură formarea... More Info

Biblioteca

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

 

Misiune

 

Biblioteca este o subdiviziune specializată a AMTAP, care susține procesul de formare, educație și cercetare prin organizarea și dezvoltarea colecțiilor de documente în domeniul artelor, altor domenii adiacente, precum și asigurarea accesului la diferite surse și servicii informaționale.

 

Tradiţie şi continuitate
 

Biblioteca a fost fondată în 1940 în baza colecţiei Conservatorului Unirea.

 

Biblioteca are un rol central în oferta națională de informații în domeniul artelor. 

Fiind o verigă între trecut şi viitor, Biblioteca păstrează colecţiile cu valoare durabilă şi participă la schimbările inovative ale noilor tehnologii.

În prezent Biblioteca deţine cea mai bogată colecţie de documente de muzică tipărită din Republica Moldova.
Biblioteca, instituţie de cultură de o valoare deosebită, de categorie superioară, este amplasată în centrul Chişinăului, în trei blocuri de studii, clădiri cu valoare istorică şi arthitecturală deosebită.

Echipa Bibliotecii asigură funcţii multiple în acord cu exigenţele impuse şi similar cu realizările europene de prestigiu.

Acest centru de cultură asigură accesul de calitate la colecţiile sale în scop de cercetare, studiu sau informare.
Colecţiile bibliotecii cuprind domeniile artelor muzicale, artelor dramatice, artelor plastice, ştiinţelor socioumaniste, precum şi alte domenii ale cunoaşterii, inclusiv în diferite limbi moderne.
Utilizatorii au acces la reviste şi ziare din Republica Moldova,  România, Rusia, Franţa.
Dezvoltarea culturii informaţiei este una din competenţele profesionale ale formatorilor bibliotecii, care constituie un suport efectiv în folosirea resurselor informaţionale disponibile.

Ca Centru metodologic, oferă asistenţă de specialitate bibliotecilor din reţeaua de învăţământ artistic.

În vederea realizării unor obiective comune, biblioteca dezvoltă parteneriate externe cu Biblioteca Centrală a  Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, Biblioteca Centrală  „Eugen Todoran”din Timişoara, Biblioteca Universităţii de Arte din Tărgu-Mureş, Biblioteca Academiei de Muzică  „ Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Biblioteca Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, România, alte instituții.

Bibliotecarul modern intervine ferm în favoarea bibliotecii şi o plasează în centrul instruirii, a cunoaşterii şi cercetării universitare.

 

Biblioteca în date

 

 Colecţia: 226 805 u. m.
 Cărţi rare: 200 u.m.
 Documente de muzică tipărită: 90 000 u.m.
 Utilizatori: 3075

 Intrări (vizite): 116 562
 Împrumuturi: 270 000 u. m.
 Locuri în săli de lectură: 150
 Spaţiu funcţional: 502 m.p.

 

Date de contact


Adresa: str. Alexei Mateevici, nr.111, Chişinău – bloc I; Tel.: (373 22) 23 81 44
str.
Alexei Mateevici, 87, Chişinău – bloc II; Tel.: (373) 22 24 23 38
str. 31 August 1989, 137, Chişinău – bloc III; Tel.: (373) 22 23 38 00

Fax: (373) 22 23 82 14
Web: www.amtap.md
E-mail: bibliotecaamtap@gmail.com

Director: Avasiloaie Rodica, e-mail: rodica.avasiloaie@gmail.com

Director adjunct: Țâra Elena, tel.: (373) 22 23 84 39

 

SECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI MOBILITATE ACADEMICĂ AMTAP Concursuri, Oferte, Burse

Burse, Concursuri

Evenimente

Anunțuri

Arhivă

Copyright © 2017 amtap.md. All Rights Reserved.
site by Moldahost