RO RU EN
MUZICĂ
Facultăţile muzicale ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dispun de cadre didactice de un înalt... More Info
TEATRU
Facultatea Teatru, Film şi Dans (FTFD) îşi are începutul în a doua jumătate a anilor 50, când... More Info
ARTE PLASTICE
Facultatea Arte Plastice dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care asigură formarea... More Info

Arhiva

Conferinţa Internaţională de Cercetări în domeniul "Ştiinţă a Artelor, Practica, Management" pentru studenţii de la Masterat şi Doctorat, ediţia a V-a

 

 Organizată de Institutul de cercetări în Arte al Ilia State University / Georgia / în cooperare cu Stichting Baubasus Foundation / NL / şi sub egida European League of Institutes of the Arts (ELIA)

 

 

 Studii universitare de doctorat la Guidhall School of Music and Drama, Londra (interpretare și compoziție)

 

 

 Festivalul-concurs Internaţional RENAISSANCE, Armenia 

Tineri compozitori

Interpreţi

Conferinţa ştiinţifică

 

 

Concursul Internaţional Online "eMuse" 

 

 

 

Cererile pentru exprimarea interesului de a participa la ciclul de Workshop-uri de Schimb Politic-Cultural în cadrul parteneriatului estic pentru anul 2014

  Data limită: 01.03.2014

Ţări eligibile: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine  

 

Guvernul Ungariei, în colaborare cu Institutul Balassi oferă cetățenilor Republicii Moldova posibilitatea de a participa la programul de burse pentru anul 2014/2015

1. Application Form

2. Information Hungary 

 

 

 

INVITAŢIE LA SESIUNEA DE COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ  2014

 

Guvernul Republicii Lituania oferă, pentru anul academic 2014-2015, burse de studiipentru cetăţenii străini, în domeniul Studiilor Baltice, în una din instituţiile de învăţământ superior din Lituania, cu durata de un semestru (5 luni) sau două semestre (10 luni). 

 

Institutul Suedez pentru Cooperare în Regiunea Mării Baltice, anunță un concurs de burse pentru anul universitar 2014-2015, în contextul Programulului Visby. Apelul de burse se adresează studenților talentați și creativi, precum și cercetătorilor post-doctorat din Belarus, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Republica Moldova, Polonia, Rusia și Ucraina, pentru studii post-universitare sau studii de cercetare la universități din Suedia.
 
Termenul limită de aplicare este 15 Ianuarie 2014, pentru doctoranzi și cercetători post-doctoranzi, în timp ce studenții gradului de master, aplică în două etape diferite: în primul rând la sistemul central de admitere suedez, între 01 decembrie 2013 și 16 ianuarie 2014, iar apoi pentru bursa Institutului Suedez, în perioada 1-11 Februarie 2014.  
Găsiți mai multe informații cu privire la eligibilitate, cerințe și instrucțiuni complete privind procedura de aplicare pe site-ul Institutului Suedez LINK.
   
 
Programul Burse de Merit 2013
 
Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit – 2013 pentru cei mai buni studenţi ai ţării, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi al companiei Orange Moldova.
 
Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a cîte 12000 MDL, după cum urmează:
·         pînă la 35 de burse – pentru studenţii de la ultimul an de studii (ciclul licenţă);
·         pînă la 15 burse – pentru studenţii masteranzi de la primul an de studii (ciclul masterat).
 
Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:
La concurs pot participa studenţi, cetăţeni şi rezidenţi ai RM, cu vîrsta limită de 30 ani, de la ultimul an de studii (cu frecvenţă la zi, ciclul licenţă – anul absolvirii 2014), inclusiv  studenţii – masteranzi, de la primul an de studii (cu frecvenţă la zi, care şi-au continuat studiile de masterat imediat după absolvirea ciclului licenţă), de la toate specialităţile, care îşi fac studiile la una din instituţiile de învăţămînt universitar din RM, avînd media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani.
Nu sunt eligibili programului Burse de Merit – 2013:studenţii, care au beneficiat/ beneficiază de burse în cadrul altor concursuri, anunţate în anul calendaristic 2013; studenţii care au absolvit un ciclu licenţă şi/sau masterat şi, la moment, urmează o a doua licenţă sau un al doilea master; studenţii, care au beneficiat de burse de merit în ediţia 2012 a concursului.
 
Participanţii la concurs vor prezenta într-un plic transparent (folie), formularul de înscriere la program (formularul poate fi ridicat de la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau accesat de pe pagina www.eac.md), inclusiv următoarele documente:
·         Curriculum Vitae – se prezintă în format european sau american;
·         Certificat sau adeverinţă – care confirmă înmatricularea în ultimul an de studii (cu frecvenţă la zi, cu referinţă la studenţi) şi, în primul an de studii (cu frecvenţă la zi, cu referinţă la studenţii masteranzi);
·         Certificat academic – se prezintă de către studenţii de la ultimul an de studii. Certificatul trebuie să fievizat de către decanatul facultăţii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru şi a mediei generale pentru întreaga perioadă de studii;
·         Diploma de licenţă, inclusiv suplimentul la diplomă – se prezintă de către studenţii masteranzi în original şi copii xerox de pe acestea. În cazul în care nu este posibil de a prezenta originalul diplomei şi a suplimentului, se prezintă copii ale acestora autentificate notarial;
·         O scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic care cunoaşte activitatea studentului. Scrisoarea trebuie să fie semnată de profesor şi ştampilată la serviciul personal/ decanat/ catedra facultăţii din cadrul universităţii; 
·         Dovezi ale activităţii curriculare (punct obligatoriu) –diplome/certificate/altele ce ţin de domeniul de studii şi, care confirmă participarea la conferinţe, seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade studenţeşti etc. Se prezintă în original şi copii xerox de pe acestea, pentru perioada ultimilor doi ani de studii compleţi. De asemenea, dacă este cazul, se prezintă publicaţii, articole, lucrări ştiinţifice sau literare, pentru ultimii doi ani de studii compleţi. Publicarea lucrărilor va fi confirmată prin copii xerox a copertei, cuprinsului tipăriturii şi a primilor două pagini a materialului scris. Pentru lucrările mai mari de două pagini se prezintă, suplimentar, şi un rezumat scurt al lucrării;
·         Dovezi ale activităţii extracurriculare (opţional) –diplome/certificate/altele ce ţin de activitatea studentului în afara programului de studii (ex.: desfăşurarea activităţii de voluntariat). Se prezintă în original şi copii xerox de pe acestea, pentru perioada ultimilor doi ani de studii compleţi;
·         Copie xerox a buletinului de identitate a candidatuluiinclusiv a fişei de însoţire;
·         Declaraţie de veridicitate (face parte din formularul de aplicare);
·         Studenţii cu dizabilităţi şi/sau orfani vor anexa actele doveditoare, eliberate de către instanţele împuternicite.
 
Dosarele complete vor fi depuse la sediul Centrului de Informaţii Universitare din str. Puşkin 16, tel: (022) 221167, 221172 www.eac.mdData limită de prezentare a dosarelor este 16 decembrie 2013, ora 17:00.
Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie. Rezultatele concursului vor fi cunoscute la data de 17 ianuarie 2014, acestea sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.
ATENŢIE!!! Concursul constă din 2 etape de selecţie a candidaţilor, în baza dosarelor depuse, care vor fi examinate de către Consiliul de Experţi Independenţi şi a unui test de cultură generală. Doar candidaţii selectaţi în urma evaluării dosarelor vor fi invitaţi pentru susţinerea testului.
 
Sponsori:BC „Moldova Agroindbank” SA şi compania Orange Moldova.
Parteneri: Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din RM şi Agenţia de publicitate „Kim Art”.

Parteneri media: Compania „Teleradio Moldova”, Revista „Săptămîna”, Cotidianul „Timpul”, „Ziarul de Gardă” Agenţia de presă „Info-Prim Neo”. 

          
 

 

 

 

 

BURSE DE STUDII LA MASTERAT!

 
Centrul de Informatii Universitare invita toti doritorii sa participe la programele de burse de masterat in domenii socio-umaniste, cu o durata de la 12 la 24 luni, la una dintre universitatile de mai jos:
 
Universitatea Central Europeana, Ungaria (termen limita de depunere a dosarului 24.01.13)
Universitatea Warwick, Marea Britanie (termen limita de depunere a dosarului 28.01.13)
Universitatea Maastricht, Olanda (termen limita de depunere a dosarului 04.02.13)
Universitatea Aarhus, Danemarca (termen limita de depunere a dosarului 04.02.13)
 
La programe pot participa studentii din ultimul an (ciclu licenta) si detinatorii de diplome de studii superioare, cetateni si rezidenti ai RM.
 
Bursele sunt acordate de catre Fundatiile pentru o Societate Deshisa si universitatile partenere. Bursele sunt oferite pentru a acoperi taxele scolare, calatoria tur-retur spre tara de studii si cheltuielile de baza pentru o persoana, pentru o perioada de la 12 la 24 luni, frecventa la zi. Dimensiunea burselor variaza de la program la program.
 
Participantii la program trebuie sa aiba o reusita academica buna si sa posede limba engleza. Odata cu finisarea studiilor, participantii trebuie sa se intoarca in tara de resedinta pentru continuarea studiilor sau a lucrului.
 
Pentru mai multe detalii si pentru formularele de participare, va rugam sa ne contactati la adresa de mai jos:
 
Centrul de Informatii Universitare
str. Al. Puskin, 16
tel: (373 22) 221167, 221172, 68 220072
e-mail: eac@eac.md

www.eac.md 

 Festivalul Internațional Studențesc din Trondheim ISFIT 2013,  7 - 17 februarie 2013. 17 workshop-uri, printre care artă interpretativă, fotografie. Limită de vârstă: de la 18 ani în sus, pot participa doar studenții. Data limită pentru aplicare: 30 septembrie 2012. Detalii 

 

Concursul Internaţional de pian în memoria Verei Lotar-Şevcenko, Ediţia a IV-a. 25 iunie – 8 iulie 2012, Ekaterinburg. Data limită pentru aplicare – 10 aprilie 2012. Detalii

 

Concours Musical de France 2012 – concurs internaţional de pian fondat în 1979, fără limită de vârstă. Detalii  

 

Concursul Internaţional de Dirijat Simfonic din Tokyo, 2012. Ediţia XVI. Perioada de aplicare: 30 ianuarie 2012 – 1 mai 2012. Detalii  
 

Concursul Internaţional de Acordeon din KLINGENTHAL, Germania, Ediţia 49.  7-13 mai 2012. Pentru solişti, duete  şiansambluri de acordeonişti. Data limită pentru aplicare – 31 ianuarie 2012. Taxa de înscriere – 55 euro. Detalii

 

Jeunesses International Violin Competition, Editia a XIX-a, Bucureşti, 12 - 19 mai 2012. Trei categorii devârstă: de la 14, 18, 30 ani. Taxa de înscriere – 80 Euro.Data limită pentru înscriere – 1 martie 2012. Detalii 

 

Concursul Internaţional de interpretare Instrumentală din MARKNEUKIRCHEN, Ediţa 47 - pentru corn şi tubă.
10-19 mai 2012, Markneukirchen (Vogtland), landul Saxonia, Germania. Taxa de înscriere pentru etapa preliminară - 25 €. Data limită pentru aplicare - 10 ianuarie 2011. 
Detalii   

 

 

Concursul Internaţional de Muzică din Montreal 2012 INTERPRETARE VOCALĂ. 28 mai – 8 iunie 2012. Taxa de înscriere - 125$ CAD Transport şi cazare gratuităpentru candidaţii selectaţi în conformitate cu condiţiile concursului. Limită de vârstă – 33 ani pe 1 ianuarie 2012. Data limită pentru aplicare – 18 ianuarie 2012. Detalii

 

 

Concursul Internaţional de chitară PARKENING
29 mai - 2 iunie 2012, Pepperdine University Malibu, California, SUA . Termenul limită pentru aplicare - 06.02.2012. Limită de vârstă: pot aplica doar cei născuţi pe/după 29 mai 1982.
 Detalii 

 

 

SECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI MOBILITATE ACADEMICĂ AMTAP Concursuri, Oferte, Burse

Burse

Concursuri

Anunțuri

Arhiva

Copyright © 2017 amtap.md. All Rights Reserved.
site by Moldahost