RO RU EN
MUZICĂ
Facultăţile muzicale ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dispun de cadre didactice de un înalt... More Info
TEATRU
Facultatea Teatru, Film şi Dans (FTFD) îşi are începutul în a doua jumătate a anilor 50, când... More Info
ARTE PLASTICE
Facultatea Arte Plastice dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care asigură formarea... More Info

Rezultatele alegerilor rectorului Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Rezultatele alegerilor rectorului

Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 

COMUNICAT

 

al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al

Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova

 

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova aduce la cunoştinţa comunităţii academice că în data de 23 mai 2016 au avut loc alegerile rectorului AMTAP.

Procesul electoral s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art.105 din Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014, ale Regulamentului-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul M.E. nr. 09 din 14.01.2015, ale Regulamentului privind modul de alegere a rectorului Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova, aprobat de Senatul AMTAP la ședința din 06.05.2015 şi a fost organizat de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al AMTAP.

Procesul de desfăşurare a alegerilor rectorului a fost asigurat de către Comisia Electorală a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova.

În rezultatul verificării Procesului verbal al ședinței Comisiei Electorale cu privire la alegerile rectorului AMTAP din 23 mai 2016, ţinând cont de prezenţa la vot a 247 (două sute patruzeci şi șapte) electori din 273 (două sute șaptezeci și trei) electori incluşi în Lista electorală, ceea ce constituie mai mult de 2/3 din numărul total al electorilor, s-a constatat faptul că 184 (o sută optzeci şi patru) electori au votat pentru alegerea în calitate de rector a candidatului Victoria Melnic.

Astfel, în şedinţa din 23 iunie 2016, Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova a validat procesul electoral de alegere a rectorului, a constatat alegerea rectorului în urma primului tur de scrutin, desfăşurat în data de 23 mai 2016 şi a declarat ales în calitate de rector al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Moldova pe doamna VICTORIA MELNIC, doctor în studiul artelor, profesor universitar, Maestru în Artă, cavaler al Ordinului Gloria Muncii.

 

23 mai 2016

 

Preşedinte al CDSI:                        Tudor ZBÂRNEA, Maestru în Artă

 

 

 

Secretar al CDSI:                            Tatiana BEREZOVICOVA, dr.,

prof. univ. inter., Maestru în Artă

 

 

SECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI MOBILITATE ACADEMICĂ AMTAP Concursuri, Oferte, Burse

Burse

Concursuri

Anunțuri

Arhiva

Copyright © 2017 amtap.md. All Rights Reserved.
site by Moldahost