RO RU EN
MUZICĂ
Facultăţile muzicale ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dispun de cadre didactice de un înalt... More Info
TEATRU
Facultatea Teatru, Film şi Dans (FTFD) îşi are începutul în a doua jumătate a anilor 50, când... More Info
ARTE PLASTICE
Facultatea Arte Plastice dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care asigură formarea... More Info

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 

În atenţia studenţilor
Anului IV, licenţă, anul II, masterat!
 
Se anunță program de burse
stipendium hungaricum
pentru anul de studii 2017-18 iniţiat de Guvernul Ungariei
 
Data limită de depunere a actelor este 5 martie 2017
 
La 17 februarie 2017, orele 11.00 în incinta ULIM
Ambasada Ungariei va organiza
un seminar de informare pentru studenţi
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa la Secţia Integrare Europeană şi Mobilitate Academică AMTAP:

e-mail: amtap2003@yahoo.com, tel: 022 928889 

 
*************************
 
Secţia Integrare Europeană şi Mobilitate academică  AMTAP
anunţă concurs pentru PEDAGOGII AMTAP
în cadrul Programului Erasmus+  KA107
 
Pentru o bursă de predare
la Academia de Muzică din Polonia orașul Cracovia 
 Mobilitatea poate fi desfaşurată  în semestrul II
al anului de studii 2016 – 2017
sau în semestrul I al anului de studii 2017 - 2018;
Cunoașterea limbii engleze este obligatorie
 
Lista actelor necesare:
·CV conform cerinţelor Europass  (https://europass.cedefop.europa.eu)
·Copia paşaportului de străinătate
·Scrisoare de motivare
·Scrisoare de recomandare (opţional)
·Lista publicaţiilor (opţional)
·Portfoliu  profesional
·Confirmare a cunoașterii limbii engleze nivelul B1.
 
Dosarele pot fi depuse în anticameră bl. II
Data limită de prezentare a actelor: 17 februarie  2017, ora 16.00
 

 

Contacte: 022 240213, amtap2003@yahoo.com
 
******************************

 

Lista studenților doctoranzi înmatriculați la studii doctorale (ciclul III) 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************

 

 

 
 

*********************************************************************************************************

 

 
 
*** 
 
 

    

 

 

SERVICIUL GERMAN DE SCHIMB ACADEMIС

  OFERTA DE BURSE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI MOBILITATE ACADEMICĂ AMTAP Concursuri, Oferte, Burse

Burse

Concursuri

Anunțuri

Arhiva

Copyright © 2017 amtap.md. All Rights Reserved.
site by Moldahost