RO RU EN
MUZICĂ
Facultăţile muzicale ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice dispun de cadre didactice de un înalt... More Info
TEATRU
    Facultatea „Arte Dramatice şi Management Artistic” (FADMA) îşi are... More Info
ARTE PLASTICE
Facultatea Arte Plastice dispune de cadre didactice de un înalt nivel profesionist care asigură formarea... More Info

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

 

 

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

 

 anunţă admiterea la studii postuniversitare

DOCTORAT

pentru anul de studii 2014 – 2015 

         Specialităţile:  653.01. Muzicologie;

                              654.01. Artă teatrală, coregrafică.

 

Depunerea actelor – la decanatele facultăţilor în perioada: 01.09.2014 – 30.09.2014

Probele de admitere: în perioada 6-17 octombrie 2014; 

Începutul studiilor– 03.11.2014 

AVIZ: ADMITEREA STUDII POSTUNIVERSITARE (DOCTORAT) 

Pentru detalii accesaţi link-ul de mai sus.                                                                                                                                                                           

                                                                 

 

ADMITEREA 2014 

 

Lista locurilor neacoperite în sesiunea de bază şi expuse la concurs în sesiunea suplimentară:

LICENŢĂ

MASTER

 

 

Componenţa studenţilor înmatriculaţi la ciclul I, buget 


Componenţa studenţilor înmatriculaţi la ciclul I, contract 


Componenţa studenţilor înmatriculaţi la ciclul II, buget 


Componenţa studenţilor înmatriculaţi la ciclul II, contract 

 

 

 

ORARUL PROBELOR DE ADMITERE

 

Facultatea arta instrumentală, compoziţie şi muzicologie

Facultatea Arte Plastice

Facultatea ARTĂ VOCALĂ, DIRIJAT ŞI PEDAGOGIA MUZICALĂ

FACULTATEA TEATRU, FILM ŞI DANS

 

 

 

Pentru anul de studii 2014-2015
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE
anunţă admiterea la următoarele specialităţi:
Profil MUZICĂ: Interpretare instrumentală (toate instrumentele); Compoziţie; Muzicologie; Canto (academic, popular, de estradă); Dirijat; Pedagogie muzicală. Admiterea se face în baza studiilor medii de profil (bac, colegiu).
Profil TEATRU, FILM, DANS: Actorie; Regie manifestări publice; Coregrafie; Pedagogia dansului; Scenografie; Imagine film, TV; Teatrologie; Culturologie; Management artistic
Profil ARTE PLASTICE: Pictură; Pictură bisericească; Grafica; Design vestimentar;  Design interior; Arta Decorativă Aplicată (tapiserie şi ceramică); Restaurarea operelor de artă. Admiterea se face în baza studiilor medii generale şi/sau speciale (bac, colegiu). La comisia de admitere se prezintă un portofolio cu lucrări proprii.
Înmatricularea la locurile cu finanţare bugetară şi la cele în baza contractelor individuale se face în urma probelor de admitere la disciplinele de specialitate. Academia dispune de cămine. Durata studiilor – 4 ani. La Academie funcţionează cursuri preuniversitare cu plată pentru specialităţile muzicale.
 
   
 
Cerințele de admitere la toate specialitățile:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

SECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI MOBILITATE ACADEMICĂ AMTAP Concursuri, Oferte, Burse

Burse

Concursuri

Anunțuri

Arhiva

Copyright © 2014 amtap.md. All Rights Reserved.
site by Moldahost